בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

יום המשפחה בבית ספר חופית

"הקשר הקושר את משפחתך האמתית הוא אינו קשר של דם, אלא של כבוד וחדווה איש בחיי רעהו." ריצ'ארד באך

כניסה למערכת