בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

חזון בית הספר

" לחנוך את נפשו של הילד, זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי כדי שיחקור ויגלה במה הוא טוב, מה מעניין אותו ומה הוא רוצה.
במלים אחרות, ימצא מי הוא" (גויס קורטק פטרול)

בית הספר מוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולפיתוח היכולות על פי כישוריו האישיים של הלומד.
מתן מענה דיפרנציאלי על כלל רצף הלמידה: "חליפה אישית לכל תלמיד".
לכל תלמיד תכנית למידה אישית עם יעדים אישיים להתקדמות על פי מיפוי שנערך לו בכל תחומי החיים: התכנית כוללת מענה רגשי, פרא רפואי, חברתי, לימודי והתנהגותי. התלמידים לומדים בסביבות למידה שונות בכל מרחבי בית הספר תוך דיאלוג מתמיד ומצמיח.
"תפריט החליפה" מגוון ומותאם לתלמיד: שעות פרטניות עם מחנך הכיתה והמורים המקצועיים (מאמן לחיים), שיעורי בחירה, מיל"ת, טיפולים רגשיים, הוראה מתקנת, ליווי אישי, חונכות, אימונים אישיים, הדרכה הורית, ראיית רצף יום ועבודה מערכתית.

כניסה למערכת