בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

 

אירועי חודש נובמבר 2019

 

בחגיגה מרגשת קיבלו תלמידי כיתה ב׳ את ספר הצורה הראשון בבית הכנסת השכונתי.

נגן וידאו

יום הזיכרון ה-24 ליצחק רבין בהובלת אורן, אוריאל ותלמידי כיתה ו׳. 

נגן וידאו

פעילות בתנועה שערכה שרון לעידוד חשיבה, הכרות , התמודדות עם סוגיות של קונפליקט וכעס, 

שונות ודמיון ובעיקר חיזוק ההקשבה, השיח והסובלנות, הביטוי האישי וחופש הדיבור מתוך כבוד והקשבה.

אנגלית:

תלמידי כיתה ה׳ למדו לקרוא שעון ולמדו על שלוש הארוחות היומיות:
Breakfast
Lunch
Dinner
התלמידים התבקשו להכין סרטונים המשלבים את 2 הנושאים שנלמדו-
קריאת שעון  ו-3 הארוחות.אנגלי

נגן וידאו
נגן וידאו

בחירות למועצת תלמידים, מנהיגות צעירה שמובילה את חברת התלמידים.

התלמידים המועמדים הציגו את משנתם ושליחותם למען תלמידי בית הספר ולאחר מכן מערכו בחירות דמוקרטיות ומפגש ראשון לתאום צפיות, חזון וגיבוש תכנית לעשייה.

פעילות סתיו לגן שחפים וגן סלעית בהובלת יפעת המורה למדעים להכרות עם ביהס והצוות

הפסקה פעילה: ארחנו בביהס תלמידי כיתה יב מביהס הכפר הירוק ששמחו אותנו בהפסקה מיוחדת ונעימה

חג הסיגד: 

ציינו בביה"ס בשמחה את חג הסיגד.
בחג זה יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה במעמד הר סיני בין עם ישראל לה׳.

יום זהירות בדרכים:

למען העלאת המודעות והגברת בטיחותם של תלמידי בית הספר ערכנו יום פעילות מרוכז עם משחקים, חידונים והתנסויות בנושא בטיחות בדרכים בהובלת עמותת אור ירוק

כניסה למערכת