בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

המערכת הקהילתית הרב תחומית בביה"ס חופית - תש''פ

לחצו כאן לקבלת דף המידע בגרסת PDF- מערכת קהילתית- מידע להורים

כניסה למערכת