בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

...אז מה היה לנו בחודש ספטמבר...

בניית סוכה, תשליך בית ספרי, טקס חגי תשרי,  טקס קבלת כיתה א' ופתיחת שנה ועוד… חודש ספטמבר בחופית.

כניסה למערכת