בית ספר חופית

ברוח הספורט והבריאות

רחוב: החיננית 3 | טלפון: 04-8597157| פקס: 04-8597122

שבוע הגלישה הבטוחה 07.02.21-13.02.21  

פורטל הורים- גלישה בטוחה

סרטון הנחיות להתנהגות בבית הספר בתקופת הקורונה

הזמנה לטקס יום הזיכרון 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

קישור לפעילויות מתוקשבות- אתר על הגובה

בית הספר בתמונות

כניסה למערכת